BlackBox je komplexní řešení problematiky bezdrátové identifikace osob pro řízení a dohled nad onkologickými ozařovnami.

Tyto prostory vyžadují kontrolu přítomných osob a na základě definovaných pravidel dokáže systém sám ovlivnit řízení dalších procesů (např. pokud je přítomen lékař v místnosti lineárního urychlovače nedovolí systém zapnutí ozařování pacienta a ochrání lékaře proti nechtěné expozici záření).

Nejdůležitější součástí systému je pro uživatele bezdrátový identifikační čip, který dodáváme jako náramek. Životnost těchto identifikačních čipů je v intervalu 6 měsíců až 1 rok, poté je nutná výměna baterie. Systém zaručuje bezproblémovou identifikaci čipu na vzdálenost až 100m ve volném prostoru. Dosah (viditelnost) čipů lze regulovat vysílacím výkonem jak čtečky, tak čipu až na minimální vzdálenost 1m.

Další nedílnou součástí systému jsou čtečky čipů komunikující přes TCP/IP protokol se serverem, který sdružuje informace ze všech čteček a komunikuje s klientským softwarem. Ten dokáže oprávněnému uživateli zobrazit informace o výskytu čipů v daných prostorech a je schopen řídit další procesní postupy.