O nás

Společnost Medoro s.r.o. byla založena na počátku roku 2004. Zabýváme se tvorbou specializovaného software a informačních systémů převážně pro zdravotnictví. Vedle této činnosti provádíme instalace a údržbu serverů s operačními systémy Linux a Windows. Dále se zabýváme návrhy a realizacemi počítačových sítí, kamerových systémů, a také výrobou speciálních pomůcek pro radioterapii, prováděním zkoušek provozní stálosti ozařovačů a poradenstvím v oblasti managementu informací ve zdravotnictví.

MeSy

Dohledový a evidenční systém Aplikace MeSy je komplexní řešení pro testování síťových zařízení (Routery, Switche, Servery, atd.) včetně jejich podrobné evidence (popis zařízení, login, konfigurace, poznámky, atd.).

více ...